Cứ 6 người trên Trái đất, có một người sống ở Trung Quốc

.

Trung quốc huỷ bỏ chính sách mỗi gia đình 1 con năm 2015 do tốc dộ tăng dân số chậm lại. Đến nay, vẫn cứ chiếm 1/6 dân số thế giới. Theo dự đoán, đến năm 2030, kinh tế Trung quốc sẽ vượt qua kinh tế Mỹ về độ lớn.

Đô thị hóa ở Trung Quốc đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Dân số thành thị của nước này hiện đạt tỉ lệ 59%, trong đó tỉnh đông dân nhất là Quảng Đông cũng là tỉnh có tỷ lệ dân số thành thị cao nhất, đạt 70%. Trong khi đó, tỉ lệ dân số thành thị ở Mỹ là 82%, ở Thái Lan là 50%, và ở Ấn Độ là 33%.

Những thống kê dân số của các tỉnh thành Trung Quốc cho thấy dân số Trung Quốc luôn dẫn đầu toàn cầu.

Nguồn: nhipcaudautu.vn