Phẫu thuật thành công u xơ tử cung to bằng thai nhi 9 tháng

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn