Điều tra vụ bờ kè vừa đưa vào sử dụng bị sập xuống sông Đồng Nai

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn