Nhiều điểm nóng khai thác cát trái phép tại Vĩnh Long

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn