Hỗ trợ thiệt hại thiên tai ở tỉnh Thái Bình hai năm tiền chưa đến tay dân (Kỳ II): Lỗi... thống kê sai

.

Trao đổi với chủ tịch UBND xã Nam Phú, ông Phạm Văn Tuệ khẳng định, danh sách thống kê, hỗ trợ phục hồi sản xuất nuôi trồng thủy sản đợt rét đậm, rét hại năm 2016 tại xã Nam Phú có sự tắc trách của cán bộ thủy sản, không đảm bảo công bằng cho người dân. Số tiền hỗ trợ đã được trả lại cho UBND tỉnh Thái Bình.

p/Hơn 2 năm sau đợt rét đậm, rét hại, thiệt hại vô kể nhưng người dân Nam Phú vẫn phải mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ

Hơn 2 năm sau đợt rét đậm, rét hại, thiệt hại vô kể nhưng người dân Nam Phú vẫn phải mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ

Nói về vấn đề chậm chi trả số tiền trên đến tay người nuôi trồng, ông Tuệ cho biết thêm, quá trình kiểm kê còn nhiều vướng mắc. Khi xảy ra thiệt hại do rét đậm rét hại, UBND xã đã kết hợp với Phòng Nông nghiệp thống kê và báo cáo nhanh các hộ bị thiệt hại trên 70% diện tích. Chính vì báo cáo nhanh, nghĩ không có tiền hỗ trợ, chỉ thông kê và báo cáo thôi nên mới dẫn đến sai sót. Việc này, UBND xã đã tiến hành kiểm điểm cán bộ phụ trách thủy sản của xã. Tuy nhiên, khi tiến hành chi trả thì một số hộ dân không nằm trong danh sách có kiến nghị là diện tích thống kê không chính xác.

25 hộ dân trong danh sách thống kê là các hộ dân bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, tất cả đều thiệt hại trên 70% diện tích nuôi trồng. Tuy nhiên, diện tích thống kê là diện tích trên số liệu đấu thầu nuôi trồng của từng hộ, còn diện tích khi xảy ra thiệt hại là mùa nước rút nên diện tích nuôi trồng thủy sản bị thu hẹp lại. Có hộ có diện tích nuôi trồng vài ha nhưng mùa nước cạn thì chỉ còn khoảng 1ha. Vì vậy, khi kiểm tra lại diện tích thật sự bị thiệt hại thì chưa khớp.

Có thể bạn quan tâm
  • Hỗ trợ thiệt hại thiên tai ở tỉnh Thái Bình: Hai năm tiền chưa đến tay dân!? Kỳ I: Mòn mỏi chờ hỗ trợ
    Hỗ trợ thiệt hại thiên tai ở tỉnh Thái Bình: Hai năm tiền chưa đến tay dân!? Kỳ I: Mòn mỏi chờ hỗ trợ

    12:44, 15/11/2018

  • Khó thu hồi
    Khó thu hồi "đất công" thành "đất... ông" tại Thái Bình

    06:40, 11/11/2018

Ngoài ra, do các hộ khác ngoài 25 hộ có danh sách được hỗ trợ có kiến nghị, tại sao cùng nuôi trồng thủy sản cạnh nhau, cùng thiệt hại như nhau nhưng người được hỗ trợ, người không được hỗ trợ, như vậy là không công bằng. Do đó, UBND huyện quyết định giữ lại tiền hỗ trợ để kiểm tra làm rõ.

Theo quy định của nhà nước, nguyên tắc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra là phải kịp thời, công khai, minh bạch nhưng ở đây người dân Nam Phú phải chờ đợi tới hơn 2 năm, thậm chí nhiều năm sau nữa vẫn chưa nhận được tiền với lý do thống kê sai.

Cấp nào thống kê sai, cơ quan nào thống kê sai cơ quan đó phải chịu trách nhiệm. Còn thiệt hại của người dân là thật, Nam Phú không thể giữ lại tiền hỗ trợ trong khi các xã khác, huyện khác người dân đã được nhận.

Thiết nghĩ, việc kiểm tra làm rõ là cần thiết. Song để kéo dài quá lâu như kể trên đã làm cho việc hỗ trợ cho dân giảm ý nghĩa, người dân giảm lòng tin đối với các cấp chính quyền của địa phương. 

Vũ Lan
Bạn đang đọc bài viết Hỗ trợ thiệt hại thiên tai ở tỉnh Thái Bình hai năm tiền chưa đến tay dân (Kỳ II): Lỗi... thống kê sai tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email [email protected], hotline: (024) 3.5771239,
Nguồn: enternews.vn