<div>Thu hồi nhiều loại thuốc do Trung Quốc sản xuất</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn