<div>Vụ nứt núi Bình Định: Lập đoàn kiểm tra, "soi" nguyên nhân</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn