<div>Bị nghi dùng clip "nóng" tống tiền, bạn trai Goo Hara nói gì?</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn