<div>Bỏ hình tượng á hậu, Hoàng Thùy quát tháo bạn chơi trên truyền hình</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn