<div>NS Văn Chung: "Xây nhà hát 1.500 tỷ, ai cũng biết nên hay không"</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn