<div>Trình tiếng Anh của RM (BTS) bị chế giễu, người hâm mộ nổi giận</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn