Vụ Mr Đàm, Lệ Quyên ký lên tranh: Cái giá của chữ ký ca sĩ

Vụ Mr Đàm, Lệ Quyên ký lên tranh: Cái giá của chữ ký ca sĩ

TP - Đôi khi nghe chuyện chữ ký của một ngôi sao lớn được mang ra bán đấu giá thu về khoản tiền to. Tranh của những họa sĩ tên tuổi cũng thường được trả số tiền khiến người thường chỉ biết lè lưỡi ở các phiên đấu giá nghệ thuật. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ngôi sao ký tên lên bức tranh không phải do mình vẽ?

Treo đá giữa trời

Treo đá giữa trời

TP - Chùa chỉ là một phiến đá như tán cây bồ đề mà từ 2.600 năm trước Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi rồi thành đạo. Phiến đá khơi vơi nơi tịch mịch như một chữ “Không” vô tận. Nhất phiến dương gian này tưởng chỉ dành cho những đấng bậc “vô sư tự ngộ”. Mà những chùa to chuông lớn đang bao biện khắp cõi này, dễ gì có được.