Chuyển tiền xưa và nay khác nhau như thế nào?

Chuyển tiền xưa và nay khác nhau như thế nào?

Nhờ công nghệ hiện đại, việc chuyển tiền ngày càng trở nên dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi hơn. Phần lớn giao dịch được thực hiện trực tuyến thay vì trực tiếp như trước đây.